Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

for regulering av tilgang på bolig for nyetablerte via å dempe prisgaloppen blant investorer innen eiendom, men må gjøres på en annen måte som ikke slår beina unna investorene også.