Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111944

Dato: 02.08.2022

Vi driver et lite familieeid reiselivsselskap som tilbyr båt turer hele året som tilleggsnæring til vårt eget småbruk. Selskapet vårt eier båter til en verdi av ca. 12 millioner kroner og forventer å ha en omsetning i underkant av ca. 6 million i 2023 og et resultat på rundt 500.000 kroner. Båtene brukes til inntektsbringende aktivitet ca. 30% av tiden, ellers ligger de til kai. Vår privat konsum av båtene er minimalt, dvs 0 dager i året, da vi bruker de mer enn nok i jobbsammenheng og tar fri fra båtene når vi ikke er på jobb. Likevel, kan skatteregningen for båtene i 2023 komme på over 4,2 milloner kroner. I det tilfellet vil både firmaet vårt og småbruket legges ned.

Del 3.3.3. i høringsnotatet beskriver en mulig unntaksregel. Et slikt unntak fra særreglene "for tilfeller der et formuesobjekt er ervervet av hensyn til selskapets virksomhet og utelukkende brukes i inntektsskapende aktivitet" vil være svært viktig for vår bedrift. At dette unntaket utformes på en tydelig og forutsigbar måte blir en forutsetning for at vi ikke legger ned driften.