Høringssvar fra KR Olsen Holding AS

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er imot.