Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Dette kommer til å treffe feil, og ramme de mindre eiendomsinvestorene.

Det vil i praksis knuse økonomien til privatpersoner i mindre investorselskap som har valgt å satse på dette.