Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 27.07.2022

Svartype: Med merknad

Vi er et lite familieeid selskap som har investert i en bolig for utleie. Selskapet driver kun med utleie av dette ene formuesobjektet, og brukes kun i inntektsskapende aktivitet. Anskaffelsen ble gjort med bakgrunn i dagens skatteregler, og dagens regler er helt nødvendige for vår bedrifts virke. Utleien er sesongbasert, men vi jobber knallhardt med å forlenge sesongen slik at vi klarer dagens ca. 60% belegg. Akkurat som hoteller er prosentvis belegg et av våre viktigste fokusområder i løpet av året. Vi er stolte av vårt belegg, og klarer p.t et overskudd i selskapet basert på knallhard jobbing med å få inn leietakere, og dagens skatteregler.

Forslaget til særregler om skattlegging av privat konsum, skjønner man bakgrunnen for. Reglene har nok som hensikt å være effektive mot privat konsum i selskaper. Men forslaget kan ikke legge begrensninger for selskap der eiendommen er helt avgjørende for selskapets eksistens. Går dette forslaget igjennom uten unntak fra særreglene, må vår eiendom selges og selskapet opphøre. Dette grunnet de ca. 40% av ukene utenom sesong, hvor vi ikke klarer å leie ut boligen. Vi gjør alt som står i vår makt for å leie ut, men det vil alltid være uker hvor utleie ikke er mulig. Forslaget legger opp til at disse ukene skal skattlegges, noe som oppleves som helt urimelig. Vårt lille familieselskap vil naturligvis ikke lenger ha livets rett med de eventuelt nye skattereglene, til tross for at boligen er det eneste objektet i selskapet, og utelukkende brukes i inntektsskapende aktivitet.

Vi mener at unntak fra særreglene er helt nødvendige for å ikke miste mange flotte mindre selskaper. Spesielt de selskapene der formuesobjektet er 100% nødvendig for selskapets eksistens, og kun er anskaffet av hensyn til firmaets daglige virke.

Til slutt ønsker vi at vi kan drive vårt lille firma videre, og at det brukes sunn fornuft i de unntakene som må komme i forhold til dette forslaget.