Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Dette var et kreativt forslag det går an og spille på. Sånn som det er lagt frem i dag blir det alt for strengt og ikke dyktig i noe marked. Det vil bli trolig vansklig og drive "AS". Som om det ikke var vansklig nok fra før.

Jeg er positiv til at vi kommer til og fine ein løysning som vil styrke samfunet våres på ein bedre måte.