Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 949420

Dato: 31.07.2022

Dersom dette innføres må det komme overgangsordninger/regler for objekt som allerede er eid av selskap.

For egen del har jeg et investeringsselskap (AS) som eier flere bedrifter, aksjer og eiendommer. Jeg har valgt å legge de fleste eiendelene mine i dette selskapet, nettopp for å skille selskaps- og privatøkonomi.

Blant annet investerte jeg via mitt investeringsselskap i 2013 ca NOK 5 mill i en eiendom i Spania. Det var et byggeprosjekt, og huset stod ferdig i 2014. Jeg valgte å legge denne eiendommen i selskapet først og fremst for å unngå spanske skifte- og arveregler. Ved å eie eiendommen via et norsk AS er det norske regler som gjelder. Der er også å nevne at ved å legge eiendommen inn i selskapet sparte jeg i KJØPSØYEBLIKKET 28% utbytteskatt.

Når eiendommen stod ferdig, ble detnaktivert i balansen i selskapet som en eiendel, og selskapet har siden det kun vært passiv eier. Med det mener jeg at selskapet ikke har blitt belastet en krone, etter at det var ferdig. Tvert i mot, har selskapet blitt tilført kr 50 000,- i leie hvert år fra meg privat.(5 uker x kr 10 000,-) Jeg dekker også alle kostnader til drift og vedlikehold privat. (ca kr 100 000,- pr år)

Eiendommen har anslagvis i beste/verste fall en verdi på ca kr 8 mill i dag. For selskapet mitt har det vært en rimelig ok investering, og jeg har vært veldig bevisst på å ikke la selskapet betale for privat bruk av eiendommen. Ved et eventuelt salg i dag vil selskapet mitt blitt inntektsbeskattet for verdistigningen. Dersom jeg hadde eid eiendommen privat, så hadde gevinsten vært skatterfri for meg. Så jeg har ikke spart eller unndratt skatt på å organisere som jeg har gjort.

Dersom forslaget innføres vil jeg bli tillagt over kr 2 mill i inntekt, og 8-900 tusen i årlig skatt, dersom jeg ikke gjør noe. Dette anser jeg som fullstendig urimelig, siden jeg hele tiden har vært bevisst på å ikke la selskapet betale for mitt private konsum.

Dersom jeg nå må selge eiendommen til meg selv privat for kr 8 mill, vil det i tillegg utløse over kr 1 mill i omkostninger i Spania, slik at jeg trenger over kr 9 mill på privat hånd. Dersom jeg hadde hatt mulighet til å ta ut et så stort beløp ut av selskapet mitt, ville det utløst nærmere kr 3,5 mill i skatt. Totalt har jeg et kapitalbehov privat på kr 12,5 mill innen nyttår. Det har jeg ingen mulighet til, så jeg ser meg da nødt til å måtte selge eiendommen, der jeg og familien stortrives. Det er bare å håpe at jeg klarer å få solgt eiendommen før nyttår, slik at jeg ikke kommer inn under reglene i høringsforslaget.

Uansett, vil det være tilnærmet umulig å få transaksjonen gjennom spansk byråkrati i tidsrommet fra et eventuelt vedtak, og frem til når forslaget skal gjelde fra.

Jeg håper virkelig at det vil komme tillegg til gjeldende forslag, som gjør at det fortsatt vil være mulig å ha eiendommer med selskap som PASSIV eier, og at alle kostnader til bruk og vedlikehold dekkes utenom selskapet. Et forslag kan være at selskapet skal ha dekket tilsvarende bankrente for innskutt kapital i objektet.