Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Dette er jo et meget dårlig forslag for alle som driver med utleie av leiligheter. Ved vakasne (men ikke konsum privat) vil dette likevel skattes av aksjonær. Denne kosten vil jo selvfølgelig bli dyttet over på leietager, noe som vil være totalt ødeleggende for utleiemarkedet i Norge.

Kan ikke skjønne annet enn at leiligheter som er langtidsutleid til tredjepart over 75% av året blir ekskludert fra dette forslaget.