Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 518850

Dato: 17.05.2022

Vi driver et aksjeselskap som driver med utleier av bolig. Selskapet er eid av to personer og har omlag 10 utleiobjekter, noe næring, men det meste er boliger. Per i dag har vi vært heldig og unngått tomgangstap på eiendommene. Slik vi leser forslaget vil eventuell fremtidig tomgang gi risiko for utbytte beskatning til eierne. Dette er et absurd utfall. Vi driver med boligutleie og begge eierne bor i samme by som eiendommene leies ut. Tomgangstap er et stort tap for selskapet og er svært uheldig. At dette da skal gi en utbyttebeskatning blir helt absurd. Her må det komme klare regler for boligutleierer. Hvis finansdepartementet ikke får dette på plass er det en risiko for at mange vil trekke seg ut av utleievirksomhet og dette kan medføre et krevende leiemarked med høye leiepriser. Her må eventuelt lovforslag sørge for at boligutleiere ikke risikerer og måtte betale utbytteskatt for tomgangstap og det må være klare føringer for dette som ikke gir risiko for eiere av selskap som driver med boligutleie.