Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Burde heller vært for de som eier mer enn 10 enheter i AS, ikke ved første kjøp i AS