Høringssvar fra Skattebetalerforeningen

Dato: 01.08.2022

Vedlagt følger Skattebetalerforeningens høringssvar.

Vedlegg