Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 27.07.2022

Svartype: Med merknad

Med denne skatteangivningen vil regjeringen "ta livet" av flere av de mindre eiendomsinvestorene.

Kan ikke se at denne beskatningen kan gi noen fordeler.