Høringssvar fra Anonym

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Er det virkelig blitt slik i Norge at man skal beskattes på alt. Det må da være lov å kunne foreta investeringer via egne selskap.
Det vil være en skam for Norge om dette faktisk gjennomføres, og man vi se masse nordmenn investere i utlandet med egne utenlandske selskap.
Hvor vil regjeringen egentlig styre Norge?