Høringssvar fra Norway Yacht Charter AS

Dato: 02.08.2022

Alle er enige om at det er gode grunner til å innføre nye regler for beskatning av privat bruk av driftsmidler, men de færreste eiere av driftsmidler eller eiendom har tid til å benytte objektene i vesentlig grad. Privat bruk bør beskattes fullt, men kun når det brukes.Spørsmålet er hvordan man skal kunne kontrollere / overvåke privat bruk. Her bør ansvaret om innberetning av bruk legges på eieren, og kontrollfunksjon til revisor eller regnskapsfører.

Svært enkelt for eiendom: Når det gjelder eiendom, kan dette meget enkelt kontrolleres etter at alle strømmålere nå er digitale, og man ved et tastetrykk kan se når eiendommen har vært i bruk. Skjema for datoer/ bruk, altså utleie og privatbruk kan ligge for utfylling i Altinn sammen med egenmelding. Kontroll / stikkprøver kan lett gjøres mot innlogging til strømleverandør. År / måned / dag. Det kan ikke bli enklere.

Båt: Bruk av båt er vanskeligere og kontrollere, men alle passasjerfartøy har meldeplikt om avganger og antall passasjerer til havnemyndighetene i byene der de opererer enten de har passasjerer eller er på privat tur. Det betyr at dette kan kontrolleres, dog noe mer arbeidskrevende. VIKTIG: Misbruket av alle de fartøy som anskaffes for privat bruk, men registreres som næring må ikke benyttes som argument for å skattlegge de som er seriøse operatører i charter og turistbransje. De er mange, men har ofte bare 20 -40 charteroppdrag hver sommer, for bedrifter som benytter dem til sommeravslutninger før ferie og for for «kick-offs» i august. Likevel er inntektene helt avgjørende for dekning av kostnader til vedlikehold og drift. En rekke norske fartøy har blitt bevart p.g.a. inntekter fra disse få turene hvert år. Noen av dem kan brukes privat, andre ikke, da de er uten køyer, kun stoler og bord.

5 % bruk bør godkjennes.

Både eiendommer, hus, hytter og båter må benyttes en gang iblant av eierne, for at feil og mangler skal oppdages. Man må kjenne objektet for å vite hva som kan forbedres og hva som ikke fungerer gjennom praktisk bruk. Mange objekter har så lav omsetning at økonomien ikke tillater at dette skal utføres av profesjonelle, heller ikke at eier skal ta seg timebetalt for å utføre disse oppgavene, som faktisk må gjøres. Både båter, hytter, selskapslokaler m.m. må minimum kunne benyttes en langhelg eller helst en uke i året uten at dette skal skattlegges.

Beskatning av objekter for tid de ikke benyttes, vil føre til at en rekke fartøy, hytter, hus, gårder og veteranbiler vil forfalle. Riksantikvaren bevilger penger til kun en ørliten andel av norske kulturobjekter. Privat innsats med utleie som forsiktige bidrag utgjør brorparten. Periodene for utleie kan være begrenset til korte sommer- eller ferie perioder.

Alle er enige om at en endring av lovbruken er på sin plass, men den må treffe dem det gjelder, ikke de øvrige.

Med vennlig hilsen Kristian Qvigstad