Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Hei,

Veldig bra forslag. Dette vil føre til at det blir veldig mye lettere for de store eiendomselskapene og de som i allerede har mye penger og skaffe seg flere leiligheter. Dere vil skivise ut privatpersoner med 2-3 leiligheter, og de som i dag ikke har råd vil heller ikke ha råd til disse leilighetene. Det vil være de store aktørene som tilslutt vil få et slags monopol på denne måten. Vil vi at de som har masse penger i større grad skal styre eie og leie priser? Det blir et nei fra mei.