Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Dette er helt horribelt når folk prøver og skape bedrifter.