Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 24.06.2022

Svartype: Med merknad

Høringsforslaget legger opp til en omvendt bevisbyrde kombinert med en svært høy skatt. Dette er en farlig kombinasjon som kan bli svært inngripende i folks økonomi. Det finnes helt legitime grunner til at en bolig eller leilighet i perioder ikke er utleid. Det kan skyldes markedet, bytte av leietaker, oppussing, behandling av søknader hos kommunen og liknende. At bedrifter som gjennom år har satset på helt legitim boligutleie innenfor dagens regelverk skal rammes av dette mener jeg er en alvorlig feilvurdering. Her vil lovlydige borgere som betaler sin skatt både personlig og i sitt AS bli rammet uavhengig av om de faktisk gjør noe galt/har noen fordel. Dette mener jeg går i en helt feil retning og viser en uforutsigbarhet som svekker tilliten til "systemet". Dere sier i realiteten at alle er kjeltringer uavhengig om de kan bevise at de aldri har benyttet utleieboligen.

Det synes svært urimelig at man skal skattlegges uavhengig av om man faktisk har benyttet utleieenheten eller ei i de tidsrom den står tom. Dette vil fort kunne føre til konkurser i selskap som driver helt lovlig utleie samt personlige konkurser hos eiere. Bare det at en utleieenhet står tom påfører tapt inntekt og er lite ønskelig for en utleier, og her vil dere i tillegg kreve inn en enorm skatt.

Jeg vil anbefale dere å etablere unntak for selskaper som har som formål å drive med utleie av bolig. Så synes jeg dere kan ta stikkprøver av spesielt luksuriøse boliger ut i fra markedsverdi og gjerne der det kun ligger en enkelt bolig i selskapet. Det er allerede strengt regulert i loven i dag at man ikke fritt kan benytte en bolig eid av sitt AS privat, så dersom dette forekommer er man allerede i brudd med loven. I stedet for å mistro alle, så bør dere revurdere og finne en mer treffsikker metode.

Det kan virke som om dere tror at å eie 50% av et selskap gir majoritet/flertall, men slik er det jo ikke. Man kan være rykende uenige om man eier 50/50 med en annen person og da er man fanget i en potensiell skattefelle som en av partene kan bruke som pressmiddel for å overta aksjer billig eller drive den andre part til konkurs. Det er heller ikke slik at familier alltid er enige og harmoniske selv om de eier et AS sammen. Så her vil man også kunne få tilfeller hvor noen aksjonærer spekulerer i at andre skal få betalingsproblemer pga skatten og dermed blir tvunget til å selge seg ut billig eller gi bort aksjene som nå har blitt en skattebombe. Flere norske majoritetsaksjonærer i familieselskap er også godt oppi årene, blir disse pleietrengende, dement etc. risikerer man at fylkesmannen overtar forvaltningen på vegne av vedkommende, og da vil øvrige aksjonærer i familien ikke ha styring, men i verste fall bli dratt inn i et skattemareritt som kan føre til økonomisk ruin.

Er utleie av bolig eneste virksomhet kan man heller ikke i alle tilfeller selge boligen(e) da det vil ansees som en avvikling av selskapet og kreve 66,67 % av stemmene på generalforsamling. Dette er det ikke gitt at man oppnår Eier f. eks en familie eller person 50 % av et selskap og resterende 50 % er fordelt på andre eksterne eiere så vil høringsforslaget kun ramme denne familien da de eksterne eierne ikke har noen motivasjon for endring siden de ikke blir rammet av den urimelige skatten.

Med respekt å melde, men det dere har "designet" med denne høringen har så mange negative sider og så mange sider som ikke er vurdert/belyst at jeg blir skremt. Dette vil ramme vanlige folk og dere bør trekke forslaget eller gjøre en grundig revurdering som gjør at dette ikke rammer så urett.

Avslutningsvis vil jeg si at hensikten med å ramme de som utnytter formuesgoder i sitt firma er god men dette forslaget vil føre til så mye utilsiktet skade at det ikke kan gå videre i den form det er i nå. Det må rett og slett gjøres en mye grundigere vurdering og analyse av hvor urettferdig dette vil ramme.

jeg foreslår derfor dere modererer forslaget mot de mange som leier ut normale boliger og leiligheter og heller setter inn støtet mot selskap som eier disse formuesgodene og ikke har det som selskapets hovedinntektskilde: Luksusboliger (15 MNOK +), selskap som eier kun en fritidsbolig (ikke mange ferieleiligheter), selskap som eier en luksusbåt og selskap som eier fly. Da tror jeg dere vil oppnå det dere ønsker med forslaget og ramme de som utnytter lovverket i dag.

Noe annet er at forslaget kan føre til mindre utleieboliger i markedet som kan presse leiepriser opp. Det kan også føre til arbeidsledighet da dere pga. risikoen tvinger deler av en næring til å slutte med dagens helt lovlige utleievirksomhet. Timingen er også dårlig nå som mange kommuner er på jakt etter utleieboliger til flyktninger fra Ukraina.