Høringssvar fra Wikborg Rein Advokatfirma AS

Dato: 30.07.2022

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Mvh

Anders Myklebust og Kaare Andreas Shetelig

Vedlegg