Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Først litt boligteori. Boligmarkedet er avhengig av utleieboliger. Etterspørselen på boliger til leie stiger, og med disse nye reglene vil det bli enda lavere tilbud. Jeg har forståelse for tankegangen bak, men resultatet av dette vil hovedsaklig gå utover en gruppe. Det er nemlig de som er avhengig av å kunne leie. De vil få høyere priser, i en hverdag som allerede har blitt dyr. Det er allerede er kjempe problem for studenter som flytter til større byer å finne bolig. Studenter har ikke egenkapital og har ikke mulighet for å låne, de vil bli direktet påvirket av dette forslaget.

Videre kan man se at andelen sekundærboliger har falt de siste 2 årene, spesielt i Oslo, en studentby som ikke tilrettelegger for at studenter skal kunne flytte dit. Et fall på 6.4% over 2 år sier sitt, og med dette forslaget vil andelen synke betraktlig.

Forslaget tar heller ikke høyde for større virksomheter som har flere eiere. De store eiendomsselskapene, som skaper mest utfordringer for leietakere, får mulighet til å fortsette, mens vanlige folk som har jobbet knallhardt for å kunne etablere et lite AS med noen utleieboliger blir straffet.

Sørg for en politikk som beskatter de største selskapene og ikke små.