Høringssvar fra Østlandske Pensjonistboliger AS

Dato: 17.05.2022

Forslaget om skattlegging av teoretisk bruk er helt vannvittig, og må stoppes eller justeres til kun å gjelde privatfly og båter der det er vanskelig å se rasjonale for å eie gjennom familieselskaper.

Vi eier fritidsbolig ved sjøen gjennom AS som er utleid på åremål. Dersom denne leietaker sier opp i august, er det umulig å leie ut før neste sommersesong, hvilket medfører et betydelig inntektstap.

Det er helt hinsides at personlige eiere skal skattlegges for en teoretisk inntekt og med høy sats, når de personlige eiere faktisk har et TAP på slik ledighet ved utleie.

Det er også helt hinsides at ved oppussing og vedlikehold som naturligvis skjer jevnlig med driftsmidler som fritidsboliger eller leiligheter, skal personlige eiere skattlegges for en teoretisk inntekt og med høy sats, når de personlige eiere faktisk har et TAP på slik ledighet ved oppussing og vedlikehold.