Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 22.07.2022

Svartype: Med merknad

Hvis en innfører dette forslaget så er det politisk bestemt at en ikke skal drive med eiendomsvirksomhet via holdingselslaper som har mindre enn 3 eiere.

For mitt selskap sin del, så blir vi tvunget til å selge eiendommer selv om vi leier ut eiendommene og skatter til staten via denne utleien. Det er rett og slett ikke mulig å ta risikoen å drive med utleie av boliger når en risikerer å gå personlig konkurs hvis det ikke er 100% belegg.

Dette forslaget er en bananrepublikk verdig, ved at en plutselig bestemmer seg for å legge ned en hel næring.