Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 26.07.2022

Svartype: Med merknad

Som eier og driver av eiendomsselskap,føler jeg at skatter og avgifter henger over en - og dette er enda en skatt som er der til den dagen jeg har opparbeidet meg nok ressuser til å kunne nyte av verdiene jeg har skapt (OG SKATTET AV FLERE GANGER).

Min mening er at det er regulert mer enn godt nok i dag, og at dette ikke er nødvendig.