Høring - Forslag til unntaksforskrift for bokomsetning

Høringsfrist: 17. mars 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Høringsuttalelsene publiseres fortløpende i pdf-format og (hvis mulig) i rft-format.

ABM-utvikling (16.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Arbeids- og sosialdepartementet (17.03.05) – ingen merknader
Barne- og familiedepartementet (02.03.05) – ingen merknader
Biblioteksentralen (15.03.05)
Bokkilden AS (16.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Cappelen
De Norske Bokklubbene (16.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Den norske Bokhandlerforening (15.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Den norske Forfatterforening (16.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Den Norske Forleggerforening (15.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Dramatikerforbundet (16.03.05)
Fagbokforlaget (17.03.05)
Forbrukerrådet (23.03.05)
Foreningen !les (17.03.05)
Forlagssentralen (14.03.05)
Forsvarsdepartementet (18.03.05) – ingen merknader
Gravdahl Bokhandel (11.03.05)
Handel og Kontor (15.03.05)
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (08.03.05) – ingen merknader
Haugen bok (11.03.05)
Helse- og omsorgsdepartementet (17.03.05) – ingen merknader
Huus Bokhandel (15.03.05)
Kommunal- og regionaldepartementet (22.02.05) – ingen merknader
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (14.02.05)
Kopinor (09.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Litteraturselskapet det Norske samlaget (17.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Landbruks- og matdepartementet (14.03.05) – ingen merknader
Leser søker bok (17.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Mona Lyngar (17.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Nasjonalbiblioteket (16.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Noregs Mållag (18.03.05) ( høringssvar i rft-format)
NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet (17.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Norsk Bibliotekforening (21.03.05)
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) (16.03.05) - ( høringssvar i rft-format)
Norsk kulturråd (11.03.05)
Norsk oversetter forening (16.03.05)
Norsk Språkråd (14.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (16.03.05)
Notabene 817.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Nynorsk kultursentrum (17.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Nærings- og handelsdepartementet (16.03.05) – ingen merknader
Næringslivets hovedorganisasjon (03.02.05)
Oeconomica DA (17.03.05)
Olje- og energidepartementet (07.03.05) – ingen merknader
Samskipnadsrådet (17.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Sentraldistribusjon 16.03.05)
Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion (17.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Studentsamskipnaden i Oslo (17.03.05)
Strand Bokhandel (07.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Studentsamskipnaden i Stavanger 16.03.05)
Vidar Ringstad/ Telemarksforsking (17.03.05) ( høringssvar i rft-format)
Tynset Bokhandel (08.03.05) ( høringssvar i rft-format)
UNIPA (14.03.05)
Universitets- og høgskolerådet (16.02.05)
Utdannings- og forskningsdepartementet (15.03.05)
Utenriksdepartementet (17.03.05) – ingen merknader
Velferdstinget i Oslo (17.03.05)