Høringssvar fra Forfatterforbundet

Dato: 16.12.2022

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse: Gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv.

Forfatterforbundet ber om at AMT-direktivets bestemmelser, slik de implementeres i norsk lov, eksplisitt også gjøres gjeldende for strømmetjenester av lydbøker og lyddrama.

Med hilsen,

Eystein Hanssen

Leder