Høringssvar fra Unge Sentrum

Dato: 16.09.2022

Svartype: Med merknad

Unge Sentrum støtter mer universell utforming av TV-programmer, med bakgrunn i følgende resolusjonen vi vedtok på vårt forrige landsmøte:

Kultur må være tilgjengelig for alle!

Kultur er en viktig del av livet til mange, og skal være tilgjengelig for alle. Mennesker med nedsatt funksjonsevne må ha samme mulighet til å benytte seg av kulturtilbud og utøve kultur som alle andre. I dag blir mennesker med nedsatt funksjonsevne møtt av fysiske og sosiale barrierer innenfor kulturfeltet, og representasjonen er liten. Unge Sentrum mener dette er politikernes ansvar å gjøre noe med.

Unge Sentrum vil:

- at alt innhold fra allmennkringkastere er universelt utformet

- filmer, kunstutstillinger, teater og andre kulturformer som mottar offentlig støtte skal alltid være synstolket, tekstet eller tegnspråktolket

- kulturbygg som for eksempel kinosaler, museer, bibliotek og teater skal alltid være universelt utformet og enkelt for alle å benytte

- at mennesker med nedsatt funksjonsevne er representert i kulturprosjekter som får støtte fra staten, også i synlige roller