Høringssvar fra KinoNor

Dato: 16.12.2022

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet/Ministry of Culture

Postboks 8030 Dep

N-0030 Oslo

Høringssvar om forslag til gjennomføring av direktiv (EU) 2018/1808 om audiovisuelle medietjenester

Det vises til departementets høringsbrev ref. 22/4461 - av 16. september 2022.

KinoNor er en kinokjede bestående av norske kommunalt eide kinoer i Trondheim, Stjørdal, Tromsø, Haugesund, Alta, Narvik, Lakselv, Vardø, Bryne, Bømlo, Tysvær, Fosnavåg, Ullsteinvik og Kirkenes.

Som alle andre norske kinoer betaler vi dag en lovpålagt avgift som utgjør 2,5% av billettomsetningen. Dette har kinoene gjort frivillig fra 1970 og etter lov fra 1987. Vi finner det derfor helt naturlig at leverandører av strømmetjenester nå pålegges en avgift, etter mange år med fritak.

KinoNor støtter høringsuttalelsen fra vår bransjeorganisasjon, Film & Kino og Bransjeårdet for film, samtidig som vi ønsker å utdype vårt standpunkt ytterligere. På samme måte som Film & Kino, leverer vi høringssvar kun til kapittel 12 i høringsnotatet om regulering av audiovisuelle bestillingstjenesters medfinansieringsplikt.

Forslaget som foreligger kommer i større grad til å bidra til produksjon av norsk innhold med norsk eierskap. Dette mener vi er helt avgjørende for å bygge økonomisk robuste og bærekraftige produksjonsselskaper i Norge.

KinoNor ønsker at tilbydere av audiovisuelt innhold må pålegges at minst 50% av tilbydernes egne investeringer i produksjoner eller av deres bidrag til filmfondet skal gå til produksjon av kinofilm med kinolansering i Norge. Det bør også være et krav til kinovindu på minimum 90 dager, før filmen lanseres på tilbyderens egne innholdstjeneste. Det bør også foreligge begrensinger på å lansere filmene tidligere i andre markeder, for å unngå ulovlig fildeling som vil skade filmens inntektspotensial på kino.

Når det gjelder valg av modell for om strømmeaktørene skal investere selv eller om deler av dette skal kanaliseres gjennom filmfondet så foretrekker vi modell a, men det viktigste er at det settes av en betydelig andel til kinofilm.

Vi har stor tro på at et godt samarbeid mellom NFI, norske produsenter, strømmeleverandører og norske kinoer vil gi den beste forretningsmodellene for spillefilm og imøteser derfor den foreslåtte lovendringen.

Arild Kalkvik Trondheim, 15. desember 2022

Daglig leder