Høringssvar fra Døves Media

Dato: 02.12.2022

Svartype: Med merknad

Høring - gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv.

Høringsuttalelse fra Døves Media

· UNIVERSELL UTFORMING

Det foreslås en innskjerping av universell utforming av TV-tilbudet. Økt tegnspråktolking er et gode og vi takker for at krav til tegnspråktolking skjerpes, særlig ved akutte hendelser mv. Vi synes likevel at «daglig sende fjernsynsprogrammer med tegnspråktolking» er en altfor passiv formulering til NRK, og noe som allerede skjer. Det bør kreves et mer konkret omfang, enten timebasert eller innholdsbasert, for eksempel minimum fire timer tolking hver dag eller at alt innhold av direktesendt samfunnsdebatt og analyse skal tolkes («Debatten», «Dagsnytt 18», «Dagsrevyen» osv.).

· KRAVET OM DAGLIGE SENDINGER PÅ NORSK TEGNSPRÅK BORTE

Vi undrer oss over at kravet til NRK om daglige tegnspråksendinger er borte fra kringkastingsforskriften. Der § 2-5, punkt g nå slår fast at NRK skal «daglig sende fjernsynsprogrammer på norsk tegnspråk», er dette fjernet i det nye forslaget. Skyldes det at departementet i denne forskriften nå fokuserer på å tilgjengeliggjøre norsk talespråklig innhold til alle (universell utforming) i et funksjonshemmetperspektiv? Dette mener vi er riktig å gjøre, men glemmer departementet det språklige perspektivet, når norsk tegnspråk nå er offisielt språk i Norge? Hvor tenker departementet at kravet til egne programmer på norsk tegnspråk skal komme inn? Vi kan ikke ha en forskrift som går ett skritt tilbake på dette området.

· NRK MÅ ETABLERE EN TEGNSPRÅKLIG NYHETSREDAKSJON

NRK har i dag en nyhetssending på norsk tegnspråk. Den varer i fire minutter og sendes mandag til fredag. Den har som mandat å oppsummere de viktigste nyhetene i verden det siste døgnet. I praksis oversettes allerede skrevne saker til norsk tegnspråk og fremføres direkte kl 1745. Med andre ord: det er ingen nyhetssending som tar opp saker fra det tegnspråklige området. I motsetning til Danmark og Sverige, har Norge INGEN nyhetssending som med utgangspunkt i redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten lager saker som handler om døves og tegnspråkliges vilkår. Dette er ikke i samsvar med ytringsfriheten og målene vi har om en åpen og opplyst samtale. NRK bør pålegges å etablere en nyhetsredaksjon og ha en ordentlig nyhetssending etter mønster fra NRK Sápmi.

· FORSLAG TIL REFORMULERING OG NYE PUNKTER I PARAGRAF 2a-1

Vi antar at departementet avventer NOU-en om tegnspråkets situasjon, men er det ikke fare for at egne programmer på tegnspråk kan falle bort i mellomtiden? Vi oppfordrer Kulturdepartementet til å skjerpe kravene til NRK på tegnspråkområdet, og tillater oss å komme med forslag til formuleringer:

Departementets forslag:

f. daglig sende fjernsynsprogrammer med tegnspråktolking,

Vårt forslag:

f. daglig sende fjernsynsprogrammer med tegnspråktolking, herunder alle programmer som omhandler aktuell samfunnsdebatt,

Nytt punkt:

l. daglig sende fjernsynsprogrammer på norsk tegnspråk, herunder en nyhetssending med nyheter fra det tegnspråklige området, samt andre programmer i andre sjangre