Høringssvar fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet