Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 10.10.2022

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringssvar i saken.

Vennlig hilsen

Christopher Haugli Sørensen
assisterende direktør