Forsiden

Høringssvar fra Universitetet i Agder

Dato: 14.02.2020

Det vises til brev datert 14. november 2019 om Grimstadutvalgets utredning om studieplasser i medisin.

Universitetet i Agder (UiA) sin høringsuttalelse følger vedlagt.

Vedlegg