Forsiden

Høringssvar fra Laerdal Medical AS

Dato: 15.02.2020

Høringssvar fra Laerdal Medical

Bakgrunn:

Laerdal Medical er et familieeid selskap stiftet i 1940, som gjennom en årrekke har vært internasjonal markedsleder innen opplæring i akuttmedisin og pasientsikkerhet. Selskapet har 1.600 ansatte i 25 land, hvorav ca 450 arbeider ved hovedbasen i Stavanger. R&D staben utgjør rundt 400 medarbeidere (ca 100 i Stavanger, 80 i København, 60 i USA og 160 i Bangalore). De fleste av er engasjert i digitalt baserte opplæringsprosjekter, hvorav mange med fokus på medisin-utdanning.

Laerdal Medical har levert pasientsimulatorer, ferdighetstrenere og andre opplæringsprodukter til flertallet av de vel 2.400 registrerte medisinske fakulteter og anslagsvis 5.000 simuleringssentrene i verden. Selskapet har et lenge etablert samarbeid med ledende medisinske foreninger og akkredite-ringsinstitusjoner som den europeiske pasientsimuleringsorganisasjonen SESAM, Den amerikanske Hjerteforening, verdensforbundet for anestesileger, Federation International of Gynegologists and Obstetricians, International Conferderation of Midwives, mv. Ref www.laerdal.com

Selskapet har også gjennom en årrekke vært en aktiv samarbeidspartner for opplæring av helsepersonell ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger Universitetssykehus (SUS). Sammen med disse to partnerne opprettet Laerdal Medical i 2006 stiftelsen SAFER , som siden har etablert seg som et ledende pasientsimulerings-senter i Europa. SAFER hadde siste år over 15,000 kursdeltager-dager, og er ved å å bli utpekt som nasjonalt kompetansesenter. Ref egen høringsuttalelse fra SAFER

Laerdal Medical opprettet i 1980 Laerdal Foundation i samarbeid med universitetet i Oslo. Ved fortsatte donasjoner fra selskapet har fondet idag en egenkapital på rundt NOK 400 mill, samtidig som det har gitt bevilgninger til nærmere 2.000 ulike forskningsprosjeker siden starten. Mange av disse prosjektene har tilknytning til UiS. Ref egen høringsuttalelse fra Laerdal Foundation

Uttalelse;

Utover de argumenter vi er kjent med at UiS og andre fremfører i sine høringsuttalelser, mener vi medisiner-utdanning lagt til UiS vil kunne

1. lede til en nyskapning i form av et medisinsk fakultet som kan hevde seg helt i teten i Norden innen digitalt basert opplæring, pasientsimulering, akuttmedisin og pasientsikkerhet,

2. bidra til trivsel og engasjement blant studentene ved å engasjere dem som aktive fasilitatorer på SAFER, og gjennom dette også fremme en ønsket kulturendring i form av bruk av debriefing i klinisk praksis for bedret pasientsikkerhet,

3. styrke kvaliteten på undervisningen gjennom å dra veksler på Laerdal Medicals brede internasjonale nettverk og samarbeid med internasjonalt ledende medisinske utdanningsmiljøer,

Laerdal Medical vil for sin del være høyt motivert for å bidra at nevnte punkter kan realiseres.

Stavanger 15. februar 2020 , Tore Lærdal konsernsjef Laerdal Medical AS