Forsiden

Høringssvar fra Rogaland Senterparti

Dato: 15.02.2020

Vedlagt finnes resolusjon om medisinutdanning til Stavanger og Universitetet i Stavanger i sin helhet. Resolusjon ble vedtatt på Rogaland Senterparti sitt fylkesårsmøte den 15. februar 2020. Kulepunkter er trukket ut, og vises til direkte under.

  • Rogaland Senterpartiet ønsker å prøve ut en klinisk treårig studiemodell for studenter som studerer i utlandet frem mot 2027. Dette vil inkludere gradsrett til UiS, og samarbeidet knyttes enda mer sammen med Universitetet i Bergen og Stavanger Universitetssykehus. Dette med den hensikt å øke antall studenter vi utdanner i Norge til 1076
  • Rogaland Senterpartiet ønsker at det innen 2027 tilbys en fullverdig 6-årig medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger.
  • Rogaland Senterparti er opptatt av at kapasiteten også må økes gjennom en desentralisert medisinerutdanning. Dette vil styrke muligheten både for nye og eksisterende utdanningsinstitusjoner til å tilby et mer tverrfaglig utdanningstilbud innen helsefag, for Rogaland sin del i Haugesund og i Stavanger. Vi forutsetter at samhandlingen om praksisplasser innen Helse Vest mellom Helse Fonna og Helse Stavanger styrkes.

Vedlegg