Forsiden

Høringssvar fra Randaberg kommune

Dato: 07.02.2020

Randaberg kommune viser til saksutredningen og gir denne som høringsuttalelse.

Randaberg kommune kommune mener at det snarest mulig må etableres en

midlertidig 3+3 år studiemodell ved UiS samtidig som det planlegges et 6 årig

integrert studieprogram ved UiS.

Randaberg kommune mener at UiS må gis selvstendig gradsrett.

Randaberg kommune er opptatt av at utdanningskapasiteten må økes gjennom en

desentralisert medisinerutdanning. Ved å legge nytt medisinstudie til Stavanger vil en styrke

alle helseinstitusjoner i Rogaland og Sør-Vestlandet.

Vedlegg