Forsiden

Høringssvar fra Laerdal Foundation

Dato: 15.02.2020

Høringssvar fra Laerdal Foundation

Bakgrunn: Laerdal Foundation ble opprettet i samarbeid med Universitetet i Oslo i 1980 ved en donasjon fra Laerdal Medical AS. Ved fortsatte donasjoner i etterfølgende år, har fondet i dag en egenkapital på rundt NOK 400 millioner.

Gjennom årene har fondet støttet 1.800 praktisk rettede forskningsprosjekter innen akuttmedisin. Årlige bevilgninger utgjør de siste årene rundt NOK 25 millioner.

Det akuttmedisinske miljøet i Stavanger-regionen er tilgodesett av Fondet bl.a. gjennom,

- årlig utlysning av Bjørn Linds PhD/Postdoc stipend til simuleringsbasert forskning ved SAFER simuleringssenter. Stipendet har vært utdelt ti ganger siden det ble opprettet i 2010

- støtte til etableringen av et professorat II i pasientsimulering ved Universitetet i Stavanger

- støtte med NOK 10 millioner til forskningsprogrammene Stavanger Acute Medicine Research og Safer Healthcare, i samarbeid med Universitetsfondet i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse

- Senterstøtte og støtte til mer enn 50 andre forskningsprosjekter med basis ved Universitetet i Stavanger og/eller Stavanger Universitetssykehus

For ytterligere informasjon se www.laerdalfoundation.org

Utover de argumenter vi er kjent med at Universitetet i Stavanger og andre fremfører i sine høringsuttalelser, mener vi medisinerutdanning lagt til universitetet i Stavanger/Stavanger Universitetssykehus vil bidra til å

1. Styrke en allerede omfattende forskningen innen opplæring og pasientsikkerhet ved UiS, som

Laerdal Foundation gjennom en årrekke har støttet,

2. kunne dra veksler på Lærdal-Fondets brede internasjonale nettverk, og samarbeid med

internasjonalt ledende medisinske utdanningsmiljøer,

3. styrke samarbeidet mellom UiS/SUS og Laerdal Foundation/Laerdal Medical i den felles

opprettede stiftelsen SAFER, som har etablert seg som et ledende pasientsimuleringssenter i

Europa, og som i løpet av inneværende år er ventet å bli tildelt status som et nasjonalt

kompetansesenter innen pasientsimulering i Norge,

Stavanger 15. februar 2020

Tore Lærdal, Daglig leder

Laerdal Foundation