Forsiden

Høringssvar fra Helsedirektoratet

Dato: 14.02.2020

Høringssvar fra Helsedirektoratet vedlegges som pdf.

Brev med svaret er også sendt til Kunnskapsdepartementet pr e-post.

Vedlegg