Forsiden

Høringssvar fra Sveio kommune

Dato: 04.02.2020

Sveio kommune gjev høyringsfråsegn slik det går fram av vedlegget. Formannskapet i Sveio slutta seg i møtet 3. februar samrøystes til rådmannen sitt framlegg til vedtak.

Vedlegg