Forsiden

Høringssvar fra Bjerkreim kommune

Dato: 24.01.2020

Bjerkreim kommune støtter uttalen fra Klepp og Sola kommune.

Vedlegg