Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 21.09.2022

SAMSKIPNADSRÅDETS INNSPILL TIL NY UNIVERSITETS- OG HØYSKOLELOV

Samskipnadsrådet ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill til ny universitets- og høyskolelov. Samskipnadsrådet har innspill til forslaget om å gjøre nedleggelse av studiesteder til en politisk beslutning hvor myndighet overføres til Kongen i statsråd.

INVOLVERING UNDERVEIS I SLIKE PROSESSER

Samskipnadsrådet mener det er viktig at den enkelte samskipnad involveres i beslutninger om nedleggelse av studiesteder. Samskipnadene har ansvaret for å tilby velferdstjenester til studentene tilknyttet studiesteder og det er selvsagt at en nedleggelse vil ha innvirkning på tjenestene til samskipnadene. Samskipnadene skal også ivareta ansatte og virksomhet som blir berørt av en slik endringsprosess.

  • Den berørte samskipnad skal være en høringsinstans i beslutningsprosesser som involverer nedleggelse av studiesteder.

På vegne av Samskipnadsrådet,
Hans Erik Stormoen
Styreleder