Høringssvar fra WWF Verdens naturfond

Dato: 22.11.2022

Vi viser til høring om grunnrenteskatt på havbruk med frist 4. januar 2023.

Den største delen av verdiskapingen i havbruksnæringen er knyttet til naturressursene, heller enn innsatsfaktorene i produksjonen. WWF Verdens naturfond mener derfor det er fornuftig at de som forbruker felles naturressurser betaler tilbake til fellesskapet. Samtidig er det viktig å understreke at det er snakk om verdier og tjenester produsert av økosystemene.

Derfor bør grunnrenteskatten ikke bare gå tilbake til befolkningen, men også tilbake til naturen. Særlig når disse næringene også påvirker økosystemene negativt. Eksempelvis påvirker oppdrettsindustrien villaksbestandene negativt og har en stor påvirkning på lokale økosystemer.

Det er et stort behov for tiltak for å bevare og restaurere naturmangfold i Norge. WWF vil derfor be om at grunnrenteskatten også kommer naturen til gode. Både for naturen sin del, for befolkningen sin del, og ikke minst for næringslivets del som er avhengig av økosystemene de påvirker.