Forsiden

Høringssvar fra Blue Ocean Technology AS

Dato: 20.12.2022

Hei,

Selskapet jeg leder, Blue Ocean Technology AS, er i mot innføring av grunnrenteskatt før det er gjort en grundig konsekvensutredning og et skikkelig forarbeid som betydelige endringer i rammebetingelser skal ha. Vi stusser over at den største endringen i rammebetingelser i fredstid, tilsynelatende mangler den grundighet og prosessorientering vi er vant med i Norge.

Blue Ocean Technolology AS er en ledende leverandør til havbruk innenfor grønn slambehandlingsteknologi. Vi er en viktig del av det grønne skiftet og bidrar til et bedre ESG regnskap for både landbasert og sjøbasert havbruk.

Som for de fleste leverandører til havbruk, stoppet ordreinngangen fra Norge opp den 29.9.22. Forslaget om grunnrenteskatt kom som et sjokk totalt uforberedt. Forslaget skader næringsaktivitet hver dag og kommer til å gjøre det så lenge det ligger der med den usikkerhet som er skapt. Det eneste som kan lindre litt av smertene, er om det trekkes tilbake og føres inn i et spor slik det skal gjøres i Norge - og da med virking fra den dato det foreligger en gjennomarbeidet skatteinnretning.

Vi ser åpennbare konsekvenser på mange områder. Alt som er skapt gjennom hardt og tålmodig utvikling over er enn 50 år, vil påvirkes negativt.

Det som er skapt er uten sidestykke i norsk næringslivshistorie.

· «Look to Norway» har fått mening. Næringen leverer et produkt av stor helseverdi som vi finner på menyene og i matbutikkene i nesten alle land.

· Norsk havbruksteknologi er den teknologien utenlandske havbruksaktører først og fremst ser til og i stor grad benytter.

· Verdens fremste forskermiljøer er norske, innenfor de fleste fagfelt som relaterer til havbruk – altså alt fra mikrobiologi til mekanikk og avansert kunstig intelligens og mye mer.

· Lønnsom aktivitet i kommuner og på steder langs kysten som ellers ville vært fraflyttet.

· Utdanningsprogrammer fra fagbrev til master og doktornivå for ungdom som ser på havbruk som en fremtidsnæring.

· Det er utviklet en forvaltning som ofte er modell for andre land som driver med lakseproduksjon.

· Det er bygget en infrastruktur som forsterker Norge sin konkurransekraft for lakseproduksjon og annen lønnsom og bærekraftig bruk av havet.

· Det er skapt en grunnmur som skulle gi muligheter for mangedobling av produksjonen i fremtiden.

· ESG verdier i stadig bedring og forsterket gjennom vekst..

Blue Ocean Technology gjør nå som alle andre som kan gjøre det, nemlig å fokusere på utenlandske prosjekter. Vi ser sterk interesse for norsk teknologi og det planlegges lakseoppdrett i mange land både på land og lukket i sjø. Norsk oppdrett er den eneste verdensledende næringen vi har bygget i vårt land. Den blir sett opp til. Nå blir teknologien og kunnskapen nyttig for andre land og mindre nyttig for videre utvikling av næringen innomlands.

Kapital verdsetter forutsigbarhet og stabilitet. Risiko knyttet til næring er normalt stor nok om ikke utrygghet i rammebetingelser skal komme i tillegg. Her har Norge alt skadet det fortrinn vi hadde.

Vi ønsker å være klare på følgende:

Skatteforslaget, med eller uten forventede justeringer, vil prege budsjettprosessene og beslutningene i hele næringen så lenge det ligger der. Det gjelder havbruk, leverandørindustri, arbeidstakere og alt som relaterer seg til dette. Ingen ser konsekvensenes omfang av dette ennå.

Det eneste riktige er:

Vis respekt for næring og folk og trekk forslaget tilbake. Sett så i gang en prosess slik det skal gjøres i et demokrati med et seriøst styresett, som involverer alle relevante parter. Dette vil bygge eierskap til løsningene og det blir løsninger som alle kan leve med. Ingen har noe imot om det blir noe mer skatt så lenge innretningen er god og det ligger et godt arbeid i forkant.

Hans Runshaug

Siviløkonom

Daglig leder i Blue Ocean Technology AS