Forsiden

Høringssvar fra SpareBank1 Nord-Norge

Dato: 04.01.2023

Vedlagt følger høringsinnspil fra SpareBank1-bankene (se definisjon) samt rapporten "Lakseskattens utfordringer" utarbeidet av Junior Consulting og NHHS Consulting.

Vedlegg