Høringssvar fra Kompetanse Norge

Dato: 19.11.2019

Kompetanse Norge har registrert høringen og konkludert med at vi ikke tar stilling til forslagene i høringen.