Høringssvar fra MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Dato: 29.01.2020

MF vitenskapelig høyskole takker for invitasjonen til å besvare høringen om særfinansiering for å opprettholde utsatte humaniorafag. Lie-utvalgets rapport har skapt engasjement i vårt kollegium.

Ved MF slutter oss til vurderingene gitt av humaniora-dekanene ved hhv. UiB og UiO, gjengitt i Universitetsavisa (5. desember 2019). Lie-utvalget legger til grunn en smal definisjon av utsatte fag. Det er dermed usikkert hvorvidt beredskapsordningen som foreslås kan bli et hensiktsmessig virkemiddel for å ivareta viktige humanioramiljøer i sektoren. Disse synspunktene finnes også institusjonenes felles uttalelser i saken gjennom UHR, som MF også stiller seg bak.

Med disse forbeholdene støtter MF innføringen av den foreslåtte beredskapsløsningen.

Med vennlig hilsen,

Vidar L. Haanes

rektor