Høringssvar fra Samfunnsbedriftene

Dato: 28.02.2022

Samfunnsbedriftene er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for 550 virksomheter, herunder i overkant av 160 energiselskap. Virksomhetene deltar i hele verdikjeden for energi, fra produksjon av vann- og vindkraft, til distribusjon og omsetning av elektrisitet.

Vennligst find våre merknader og kommentarer vedlagt i pdf filen.

Vedlegg