Høringssvar fra Energigass Norge

Dato: 21.02.2022

Energigass Norge ber Norge si ja til hydrogen- og avkarboniseringspakken for gassmarkedet fra EU

Energigass Norge er bransjeforening for bruk av gass i Norge, og organiserer blant annet distributørene av naturgass og biogass.

Norge er stor eksportør av naturgass til EU, og vil naturlig nok bli berørt av forslaget til en hydrogen- og avkarboniseringspakke for gassmarkedet. Men dette må ses på som en mulighet til å fremme nye energiløsninger basert på gass, i en tid med nye mål for klimareduksjoner og energiomlegging. Slik bruk av naturgass har erstattet kull og oljebruk, kan hydrogen, biogass og andre gasser med lavt karboninnhold nå erstatte bruken av naturgass. Dette vil både redusere utslippene av klimagasser og åpne et nytt marked og gi en stor mulighet for Norge som energinasjon. Energigass Norge ber derfor regjeringen si ja til EUs hydrogen- og avkarboniseringspakke for gassmarkedet.

Den nye politikken fra EU vil også gi endringer i bruken av gass i Norge, noe medlemmene i Energigass Norge ser positivt på.