Høringssvar fra Norimas captivegruppe

Dato: 28.09.2021

Norimas captivegruppe ønsker å gi et høringssvar vedr IFRS 17.

Vennlig hilsen Randi Birkeland

Vedlegg