Høringssvar fra Skattedirektoratet

Dato: 01.10.2021

Vedlagt følger Skattedirektoratets høringssvar.

Vedlegg