Høring - Instruks om midlertidig arbeidstillatelse til ofre for menneskehandel

Høringsfrist 1. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2006