Høringssvar fra LO Norge

Dato: 02.07.2021

Svartype: Med merknad

Se vedlagte fil.

Vedlegg