Høring — kompensasjon av merverdiavgift for regionale helseforetak, helseforetak og enkelte private aktører innen spesialisthelsetjenesten

Saken er ferdigbehandlet. Det vises til omtale i St.prp. nr 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: